Tipus de navegació disponibles

Un cop s’accedeix al portal de benvinguda del servei, s’ofereix la possibilitat d’accedir a:

Accés a internet

Permet una navegació per Internet durant 30 minuts de forma gratuita, despres poden adquirir uns bonos als establiments adherits per continuar gaudint de la conexió. Per tal de no alterar el mercat, d’acord amb la legislació vigent, la velocitat de connexió es troba limitada a 256 kbps.

Accés a informació de la vila de Sitges

Agenda, guia, entre d’altres.