Que es Wifi Sitges?

Zona WiFi Sitges és un servei ofert per WiFiPenedes y CyberAulas  que permet connectar-se a Internet a través de punts d’accés WiFi ubicats a l’interior de diversos equipaments municipals i en diversos punts de la via pública.

Zona WiFi Sitges es defineix com un servei que permet als usuaris la navegació simple per Internet i, a aquest efecte, es troba habilitat l’accés a continguts només a través d’un navegador web com ara Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari, etc. Amb el servei Zona WiFi Sitges,  la nostra vila pretén fomentar l’accés a Internet per part dels ciutadans i facilitar la incorporació de la tecnologia a la vida quotidiana de la ciutadania.

Per accedir a ZonaWiFi Sitges des de qualsevol dels punts d’accés que disposen del servei, l’únic requeriment és tenir un dispositiu (un ordinador portàtil, una PDA, un telèfon mòbil…) amb connexió WiFi. Podeu consultar amb més detall els requisits tècnics en el manual d’ús del servei.

Per accedir al servei s’han de complir les condicions generals d’utilització. L’incompliment de qualsevol de les previsions establertes a les condicions d’ús pot suposar la suspensió del servei Zona WiFi Sitges per als usuaris. Per començar a gaudir del servei, cal trobar-se dins l’abast de les antenes i introduir qualsevol adreça web, un cop s’hagi fet la connexió amb l’identificador de servei de la xarxa.