Caracteristiques del Servei

L’accés al servei Zona WiFi Sitges està condicionat al fet que els usuaris acceptin les condicions d’utilització del servei, però no cal registre previ.

  • Per accedir al servei des de qualsevol de les seus amb Zona WiFi Sitges heu de disposar d’un dispositiu (ordinador portàtil, PDA, telèfon mòbil…) amb connexió WiFi i navegador web comú que estigui a l’abast de les antenes. Amb aquestes condicions heu de cercar l’identificador del servei, escollir Zona WiFi Sitges i connectar-vos-hi. Un cop feta la connexió, només heu d’obrir el navegador i introduir-hi l’adreça que vulgueu visitar i, a continuació, s’obrirà el portal de benvinguda del servei Zona WiFi Sitges. Ara ja podeu gaudir del servei!!

    Podeu consultar-ne informació més detallada al manual d’ús del servei.